Generalforsamling i Fodstøtten

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KIF Middelfart Fodstøtten tirsdag den 18. oktober 2016 kl. 19.30 i KIF Huset i Kauslunde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen

Rock under Broen

Hvis du ikke allerede har købt billet til Rock under Broen den 11. juni, har du mulighed for det endnu. Gå ind på Rock under Broens hjemmeside, www.rub.dk, hvor du kan få mere information.